แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, เทคนิคตรังเปิดเทปบอลโลกให้นักศึกษาดู ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : เทคนิคตรังเปิดเทปบอลโลกให้นักศึกษาดู

วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดทำการบันทึกเทปการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 เฉพาะใน 2 คู่รอบดึก คือ คู่เวลา 23.00 น. และคู่เวลา 02.00 น. มาเปิดฉายทางโทรทัศน์ ที่ติดตั้งไว้ภายในโรงอาหารวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับชมกันในช่วงพักกลางวัน เพื่อที่จะไม่ต้องคอยชมการแข่งขันฟุตบอลจนดึกดื่น จนอาจจะส่งให้มาเรียนสาย หรืออาจส่งผลกระทบต่อการเรียนโดยตรง
วันนี้ (14 มิ.ย.) นายสุพัฒน์ สุภารัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และนายประจักษ์ มากช่วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง วิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวถึงการวางมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2006 ตามนโยบายของนายเชิดพันธ์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่สั่งการให้ทุกสถานศึกษามีความเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโลก ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคตรังเอง ก็ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อนักศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียน ด้านการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรืออาจถูกชักชวนให้ก่อคดีอาชญากรรมต่างๆ ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราม มิให้นักศึกษาเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก วิทยาลัยเทคนิคตรังจึงจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา คอยสอดส่องดูแลนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันทายผลฟุตบอล หากอาจารย์ที่ปรึกษาทราบว่ามีนักศึกษาคนใดเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้รีบทำบันทึกแจ้งมายังฝ่ายปกครองทันที เพื่อพิจารณาโทษตามกฎระเบียนของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 และกฎระเบียบของวิทยาลัย นอกจากนั้น หากมีนักศึกษาฝ่าฝืนและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
ขณะเดียวกัน วิทยาลัยเทคนิคตรัง ยังได้มีการทำหนังสือแจ้ง และเรียกประชุมผู้ปกครองทุกภาคชั้นเรียน เพื่อให้คอยสอดส่องดูแลบุตรหลาน ไม่ให้เข้าไม่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกตรวจตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกว่า มีนักศึกษาเข้าไปเที่ยวชมหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าอาจเชื่อมโยงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215