แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังคืนกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังสู่ป่า เพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชินี ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : ตรังคืนกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรังสู่ป่า เพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชินี

ตรัง – ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสู่ป่าและชุมชน เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หลังสามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ ทั้ง 7 ชนิด ได้แล้วมากกว่า 10,000 ต้น

วันนี้ (10 มี.ค.) ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) กำลังดำเนินโครงการคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสู่ป่าและชุมชน เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เนื่องจากกล้วยไม้รองเท้านารี ถือเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีความสวยงาม รวมทั้งแปลกตา และเพาะขยายพันธุ์ได้ยาก ตลอดจนยังจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายจนทำให้มีการเก็บและลักลอบนำออกจากป่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ป่าไม้ถูกทำลาย และปริมาณของกล้วยไม้รองเท้านารีลดลงมาก จนน่าเป็นห่วงกว่าจะสูญพันธุ์หมดไปจากผืนป่า

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ให้การสนับสนุนการวิจัยโครงการเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ในช่วงระยะเวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณ 2,227,000 บาท เพื่อทำการศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง กล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล กล้วยไม้รองเท้านารีขาวชุมพร กล้วยไม้รองเท้านารีช่องอ่างทอง กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบใต้ และกล้วยไม้รองเท้านารีม่วงสงขลา

ล่าสุด โครงการดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จ จนสามารถขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีภาคใต้ ทั้ง 7 ชนิด ได้แล้วมากกว่า 10,000 ต้น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ยังได้มีการขึ้นทะเบียน พร้อมได้รับอนุญาตให้ขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์เพื่อการค้าได้แล้ว ซึ่งต่อไปประชาชนผู้ที่มีความชื่นชอบกล้วยไม้รองเท้านารี จะได้ไม่ต้องเข้าไปลักลอบซื้อหรือหาของป่าอีก

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสู่ป่าและชุมชน เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่าน ที่ต้องการให้มีการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ป่า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสู่ป่าและชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ นำกล้วยไม้รองเท้านารี จำนวน 1,000 ต้น และกล้วยไม้ชนิดอื่นๆ อีก จำนวน 1,000 ต้น กลับคืนสู่ป่าภายในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อำเภอนาโยง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง รวมทั้งสถานศึกษาอีก 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านโคกทราย และโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215