แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, ตรังเร่งสรรหา กกต.ชุดใหม่ 5 คน ( ข่าวตรัง )

ผอ.กกต.ตรังเผยกำลังสรรหา กกต.ชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ล่าสุดคัดเลือกผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แล้ว 12 คน เชิญชวนประชาชนช่วยสอบประวัติแต่ละคนอย่างละเอียดเพื่อให้ได้คนดีมาทำหน้าที่
      
นายสุภาพ อรรคคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่ กกต.ส่วนกลาง ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง กกต. ประจำจังหวัดตรัง แทนชุดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมานั้น เพื่อการดำเนินการสรรหา กกต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม จึงได้มีการคัดเลือกผู้แทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งเดิมที่จากระเบียบที่ กกต.กำหนดไว้จะมี 15 คนจาก 15 กลุ่ม
      
แต่เนื่องจากกลุ่มตัวแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาล กลุ่มอธิบดีศาลปกครองในภูมิภาค และกลุ่มผู้แทนสมาคมสื่อมวลชน ไม่มีในจังหวัดตรัง จึงทำให้เหลือคณะ อนุกรรมการสรรหาเพียงแค่ 12 คน จาก 12 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.นายชูศักดิ์ ฟูเกียรติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จากกลุ่มตัวแทนหัวหน้าส่วน ราชการ 2.พล.ต.ต.เขจร ศิริวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จากกลุ่มตัวแทนทหารหรือตำรวจ 3.นายบุษย์ สิทธิพันธ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตรัง จากกลุ่มตัวแทนอัยการจังหวัด
      
4.นายยรรยง รัตนมาตุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จากกลุ่มตัวแทนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา 5.นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ตรังเขต 1 จากกลุ่มตัวแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน 6.นางพรรณี เกียรติกุล ปลัดเทศบาลนครตรัง จากตัวแทนกลุ่ม หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 7.นายวิชาญ สังคานาคิน จากตัวแทนกลุ่มสภาทนายความประจำจังหวัด
      
8.ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จรูญศักดิ์ ผู้จัดการ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาตรัง จากตัวแทน กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 9.นายอาทร เทียบพุทธ ประธานอนุกรรมการ สร. ธ.ก.ส.ตรัง จากตัวแทนกลุ่มประธานสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจและประธานสหภาพแรงงาน 10.นายวิชัย วิระพรสวรรค์ ตัวแทนกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 11.นายอรรถ สิทธิ์ เตชะนิยม จากตัวแทนกลุ่มชมรมศึกษาเพื่อพัฒนาการเมืองจังหวัดตรัง และ 12 นางเพ็ญศรี สีปาดี จากตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
      
นายสุภาพ กล่าวอีกว่า ในการสรรหา กกต.ประจำจังหวัดตรังนั้น นอกจากจะเปิดรับสมัครแล้ว ตามระเบียบยังกำหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหา 1 คน มีสิทธิ์ทาบทามผู้ที่มีความเหมาะสมได้ 1 คน ส่วนขั้นตอนหลังจากนั้น กกต.ประจำจังหวัดตรังจะต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามทั้งหมด ให้สื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบประวัติ ผ่านทางเว็บไซด์ของ กกต.ตรัง www.trangect.go.th และตู้ไปรษณีย์ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์นี้
      
จากนั้น คณะอนุกรรมการสรรหาจะทำการประชุมเพื่อลงคะแนนลับ เลือกบุคคลทั้งผู้สมัครและผู้ได้รับการทาบทามให้เหลือ 15 คนแล้ว จัดให้มาแสดงวิสัยทัศน์และบันทึกลงในวีซีดี เพื่อส่งให้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาด้วย

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215