แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ตรัง, อบจ.-อบต.ตรัง รู้ทัน ค้านจัดสัมมนาธรรมกายหวังชนม็อบพันธมิตรฯ ( ข่าวตรัง )

ข่าวตรัง : อบจ.-อบต.ตรัง รู้ทัน ค้านจัดสัมมนาธรรมกายหวังชนม็อบพันธมิตรฯ

พบกลิ่นตุประชุมสัมมนาและจัดงาน ?รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี? ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักการและคำสอนทางศาสนา ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี แต่รีดเงิน อปท.ทั่งประเทศแห่งละ 5,000 บาท เพื่อเข้าเป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันนี้ (13 ก.ค.) นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเมืองพัทยา ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาและจัดงาน ?รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี? ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักการและคำสอนทางศาสนา มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาประเทศ ให้เกิดความผาสุกกับประชาชน
สำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 7,854 แห่งๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 78,540 คน โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม ณ สภาธรรมกายสากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ ในคำสั่งดังกล่าวที่ส่งถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ระบุให้มีการสนับสนุนจัดจ้างเหมารถสำหรับนำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา พร้อมทั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้จัดงานสัมมนา แห่งละ 5,000 บาท ด้วย
นายกิจ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดตรัง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล และอบต.รวม 100 แห่ง ซึ่งตนก็ไม่เข้าใจถึงคำสั่งดังกล่าว และเกิดข้อสงสัยเช่นเดียวกัน ว่า มายังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูในห้วข้อของการสัมมนาแล้ว ก็ไม่ทราบว่า ผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ และทำไมต้องมีการระดมพล รวมทั้งงบประมาณมากมายขนาดนั้น ทำให้ อบจ.ทุกแห่งต้องรับภาระในการจัดเช่าเหมารถขนคน
แต่ที่น่าสังเกต คือ ในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จะมีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมสัมมนา แต่ก็จะต้องจัดส่งงบประมาณไปแห่งละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น และความจริงควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของความศรัทธา หรือความสมัครใจ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อม ก็ไม่ควรจะบังคับ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคำสั่งมาก็ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสำหรับตนเองจะไม่เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างแน่นอน แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ นั้น หากใครจะไป ตนก็พร้อมจะเสนอรายชื่อให้
นายอรุณ อรรถรัฐ นายก อบต.นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา กล่าวว่า ตนไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ว่า มีวาระอื่นใดแอบแฝงด้วยหรือเปล่า ส่วนตัวก็คงไม่เดินทางไปร่วมเช่นเดียวกัน และแม้จะไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ อบต.ไปร่วมประชุมสัมมนา แต่ตนก็คงจะต้องจัดงบประมาณส่งไปให้ ซึ่งในส่วนนี้ตนมองว่า หากไม่ดำเนินการตามนี้ ในอนาคตกลัวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากในการทำงานของท้องถิ่นจำนวนมาก จะต้องพึ่งพากรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น หากไม่ให้ความร่วมมือก็เกรงว่า เมื่อถึงเวลาที่จะต้องรับการช่วยเหลือจากข้างบน ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้
นายแทน ศิริพลบุญ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือสั่งการ และมีการกำหนดขึ้นมานานแล้ว จึงไม่มีวาระแฝงใดๆ อย่างแน่นอน ขณะนี้ในจังหวัดตรังมีผู้ตอบรับมาแล้วกว่า 700 คน สำหรับงบประมาณนั้น ในหนังสือสั่งการระบุไว้อย่างที่ทราบ คือ แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปประชุมสัมมนา แต่ก็ขอความร่วมมือให้แต่ละแห่งจัดสรรงบประมาณ จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหากไปร่วมประชุมสัมมนาได้ก็จะได้ประโยชน์ เพราะสามารถนำความรู้มาใช้ในการบริหารงานในท้องถิ่นได้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215