แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

กระบี่, นายกอบจ.แห่งประเทศไทยคนใหม่ ขอรัฐเปิดให้อปท.เป็นตัวพิจารณากม. ( ข่าวกระบี่ )

ข่าวกระบี่ : นายกอบจ.แห่งประเทศไทยคนใหม่ ขอรัฐเปิดให้อปท.เป็นตัวพิจารณากม.

นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย คนใหม่ ขอรัฐใจกว้าง ดัน องค์กรท้องถิ่น เป็นตัวแทนกรรมมาธิการวิสามัญ พิจารณากฎหมายท้องถิ่น เหตุต้องเป็นผู้ปฎิบัติ
 
ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย โดยมี อบจ.ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายก ประธานสภา รองนายก ที่ปรึกษานายก รองประธานสภา เลขานุการนายก ปลัด อบจ. สมาชิก อบจ. กว่า 600 คน เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม ได้มีการเลือกนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทน นายอำนาจ ศิริชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่หมดวาระลง และการเลือกตั้งใหม่ นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคนใหม่
 
 นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกสมาคมอบจ.ทั่วประเทศ (นายก อบจ.พัทลุง) กล่าวหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง ว่า สิ่งที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดูแลเรื่องของกฎหมาย 4 ฉบับ ที่รอการพิจารณาต่อสภาผู้แทนราษฎร์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับไว้ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อจะออกเป็นกฎหมายลูก ทั้งกฎหมายบุคคล กฎหมายการคลังรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องถามความคิดเห็นจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยากให้รัฐบาลใจกว้างให้กับตัวแทนท้องถิ่นทุกระดับเข้าไปเป็นกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เพราะการพิจารณากฎหมายไม่ใช่พิจารณาเฉพาะ ส.ส. แต่ต้องให้คนที่ใช้กฎหมายในอนาคต ให้มีส่วนร่วม รับรู้รับทราบในสิ่งต่างๆ ร่วมตัดสินใจ
 
 “ประการแรกที่จะต้องทำคือการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันให้มีความเป็นบึกแผ่นของ อบจ.ทั่วประเทศ ให้มากที่สุด เพราะว่าวัฒนธรรมขององค์กรและด้วยการที่นายกเลือกตั้งตรงเพิ่งเกิดมาแค่ 5 ปี ซึ่งไม่เหมือนกับเทศบาลที่มีวัฒนธรรมองค์กรมายาวนาน มีสมาคมสันนิบาตทศบาลที่เข้มแข็ง มีภาพรวมขององค์ชัดเจน ต่างจากสมาคม อบจ.ทั่วประเทศ ที่ยังจะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน เพราะนายก อบจ.มาจากบุคคลหลายระดับทั้งอดีต สว. อดีต ส.ส. และจากตำแหน่งสูงๆที่มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมทั้งนั้น รวมทั้งแวดวงทางการเมือง ที่ใหญ่โตมาแล้ว จึงไม่ค่อยแสวงหาความร่วมมือกับทางสมาคมฯโดยมองว่าไม่มีความจำเป็น เพราะไม่ใช่ที่พึ่ง ซึ่งต่างตนต่างใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับสูงอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้สมาคม อบจ.ทั่วประเทศมีความเป็นบึกแผ่นให้ได้เพื่อจะทำงานร่วมกันไปในทิศทางเดี่ยวกัน”
 
 นายกสมาคม อบจ.ทั่วประเทศคนใหม่ กล่าวอีกว่า การที่จะสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ต้องมีความร่วมมือกัน และนอกจากความร่วมมือกับ อบจ.ด้วยกันเองแล้ว จะต้องร่วมมือกับทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการที่จะร่วมในการผลักดันอุปสรรค ปัญหาและเรื่องราวต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการกระจายอำนาจ ทุกวันนี้ อบจ.มัวประวงในเรื่องของการแย่งงบประมาณ หลายคนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน โดยมองว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจร่วมกัน และการที่งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ยังอยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับว่าให้คน ที่มีศักยภาพเท่ากับว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอา อบต. เทศบาลไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่ง อบจ. เพราะสมารถวิ่งตรงไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องมีการแสวงหาความร่วมมือกันระดับภายในจังหวัด ทั้ง อบต.เทศบาล
 
 นายสานันท์ ยังได้กล่าวถึง การกำหนดเขตเลือกตั้ง สจ.ใหม่ด้วยว่า จะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง ว่าจะใช้การเลือกตั้งแบบเขตเล็กที่ใช้อยู่ปัจจุบัน หรือว่าจะกลับไปใช้เขตใหญ่แบบอำเภอเหมือนเดิม แต่เท่าที่มีการพูดคุยกับ สจ.ของจังหวัดพัทลุง ต่างก็มีความเห็นว่า น่าจะกลับไปใช้เขตใหญ่แบบอำเภอ เหมาะสมกว่า เนื่องจากเหมาะสมกับการทำงานที่มีตำแหน่งถึง สจ. แต่อย่างไรก็ตามจะมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215