แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, หน่วยทหารพัฒนาปลูกป่าชายเลนที่ ระนอง ( ข่าวระนอง )

ข่าวระนอง : หน่วยทหารพัฒนาปลูกป่าชายเลนที่ ระนอง

 ระนอง   - หน่วยทหารพัฒนาร่วมปลูกป่าชายเลนที่ ระนอง   เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (15 ก.ค.) พันเอกอนุสรรค์ คุ้มอักษร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง  ) และหน่วยคุ้มครองป้องกันป่าชายเลนที่ 13 ( ระนอง  ) นำกำลังพลหน่วยทหารพัฒนา ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 70 ไร่ ที่แปลงปลูกป่าบ้านราชกรูดล่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง ระนอง 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติให้มากที่สุด และสร้างผืนป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากปัจจุบันพบว่าถูกนายทุนและชาวบ้าน บุกรุกทำลายป่าชายเลน จึงเสียหายเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศน์ ผิดปกติ จำนวนป่าชายเลน ก็ลดน้อยลงไปทุกวัน

ในปีงบประมาณ 2551 กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีแผนการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลบางริ้น ตำบลราชกรูด และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง   จำนวน 10 ครั้ง พื้นที่ปลูก 1,000 ไร่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งที่ 9 บนเนื้อที่ 70 ไร่

ส่วนต่อไปเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้กำหนดปลูกในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในพื้นที่ ตำบลราชกรูด โดย พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธี

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215