แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองทำพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติวันนี้ ( ข่าวระนอง )

วันนี้(1 มิ.ย.49) นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีขึ้นที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ซึ่งมีข้าราชการ ทหารตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 56 คน
โดยช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบรรพชา มีพระราชรณังคมุณี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นพระอุปัชฌาหลังจากนั้นในช่วงบ่ายสามเณรทั้ง 56 รูป ได้แยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทรวม 3 วัด คือ วัดสุวรรณคีรีวิหาร วัดอุปนันทาราม และวัดตโปทารามแล้วกลับมาจำวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2549

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215