แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, อบรม อปพร.หวังลดปัญหาจราจรในภูเก็ต ( ข่าวภูเก็ต )

ข่าวภูเก็ต : อบรม อปพร.หวังลดปัญหาจราจรในภูเก็ต
นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมอปพร.

เทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรม อปพร.เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานจราจรและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หวังสามารถลดปัญหาจราจร และอุบัติเหตุทางถนน
วันนี้ (17 ก.ค.) นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติจราจรและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 กว่าคน
นายวรพจน์ กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานจราจรและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมเสริมกำลัง ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการ
นายวรพจน์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร มีจำนวนไม่เพียงพอในการให้บริการ อำนวยความสะดวก การจราจร โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่างเวลา 07.00 ? 09.00 น.และในช่วงเลิกเรียนเวลา 16.00 ? 18.00 น.ทำให้การจราจรติดขัดในถนนสายหลักหลายๆ สาย เป็นการดีที่ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องกฎหมายจราจร
การสร้างทักษะและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนก่อนนำส่งโรงพยาบาล ให้แก่สมาชิก อปพร.เพื่อสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดระเบียบการจราจรอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างถูกวิธีและสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือได้
การที่ผู้เข้าอบรมนำความรู้ในเรื่องการให้สัญญาณจราจร กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเบื้องต้น ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและประชาชนใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างหนึ่ง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215