แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ภูเก็ตยังมีการบุกรุก ?ป่าไม้-ชายเลน? เผยจับกุมได้เดือนละ 5-10 คดี ( ข่าวภูเก็ต )

ทรัพยากรธรรมชาติฯภูเก็ต เผยในพื้นที่ยังมีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า-ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง จับกุมได้เดือนละ 5-10 คดี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันอย่างเต็มที่
นายองอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัด
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนดเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ตามในจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และป่าชายเลน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปขายต่อให้นายทุนอยู่อีกจำนวนมาก
แต่อย่างไรก็ดี ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันป้องกันและปราบปราม การกระทำของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการบุกรุกที่ดินแล้วไปขอเอกสารสิทธิ ซึ่งจะมีการตรวจสอบการได้มา ซึ่งเอกสารสิทธิอย่างละเอียดหากพบว่าเอกสารสิทธิที่ได้มาเป็นเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการดำเนินคดีและเพิกถอนออกไป
นายองอาจ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันป่าไม้และป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ต ถูกบุกรุกและถูกทำลายไปค่อนข้างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและอำเภอได้ทำการจับกุมผู้บุกรุกได้อยู่เป็นประจำเฉลี่ยเดือนละ 5-10 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวน ป่าชายเลน
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดให้มีการบินตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่าทางอากาศทุกเดือน โดยจะมีการบินสำรวจสภาพป่าเดือนละครั้ง หากพบว่ามีจุดใดถูกบุกรุกก็จะให้หน่วยภาคพื้นที่เข้าทำการตรวจยึดและจับกุมผู้บุกรุกทันที
นายองอาจ กล่าวถึงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าไม่น่าจะมีเท่าไหร่ ถ้าหากว่ายังมีการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการพื้นที่คุ้มครองฯ อยู่ แม้ว่าจะมีความพยายามขอแก้ไขให้เรื่องของประกาศสิ่งแวดล้อมในบ้างส่วน แต่ถ้ามองว่าจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็จะพยายามไม่แก้ไข เพื่อที่จะรักษาสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าให้คงอยู่กับการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ตตลอดไป ซึ่งถ้าคงมาตรการดังกล่าวเอาไว้แล้ว เชื่อว่า แม้จะมีการพัฒนาอย่างไรก็จะไม่กระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ส่วนเรื่องของขยะและน้ำเสียนั้น นายองอาจ กล่าวว่า ได้มีการเริ่มตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับท้องถิ่นให้สามารถบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะ แล้วก็นำขยะกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการมาดูงานในจังหวัดภูเก็ตด้วย
นอกจากนี้แล้ว เรื่องของการทิ้งน้ำเสียต่างๆ ก็จะเข้าไปดูแลอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าสถานประกอบการต่างๆ ที่มาดำเนินการในจังหวัดภูเก็ตจะต้องทำงานรายผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรฯ ก็จะร่วมกับปกครองจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการต่างๆ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ว่ามีการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านระบบบำบัดลงไปในแหล่งน้ำหรือไม่ เพราะในการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม หรือรีสอร์ทจะมีการบังคับให้กับผู้ประกอบการต่างๆ สร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว และจะต้องเป็นระบบบำบัดที่ได้มาตรฐาน หากไม่ทำตามก็จะต้องดำเนินคดีต่อไป

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215